Turysci Dla Ochrony Fok

Petycja w języku angielskim, bypodpisac kliknij poniższy link:

http://www.petitiononline.com/TPSCFSSA/petition.html

Tłumaczenie:
PETYCJA ONLINE TURYSTÓW , BY CHRONIĆ & RATOWAĆ FOKI POŁUDNIOWOAFRYKAŃSKIE (ARCTOCEPHALUS PUSILLUS PUSILLUS , ang. CAPE FUR SEALS )

My, turyści krajowi oraz zagraniczni, domagamy się, by rządy Południowej Afryki, Namibii oraz Angoli wypełniały swoje konstytucyjne zobowiązania dotyczące ochrony i zapewnienia przetrwania gatunkowi Fok Południowoafrykańskich. Jest to jedyny gatunek foki rozmnażający się na kontynencie Afrykańskim, a także gatunek unikalny, nie spotykany nigdzie indziej na świecie. Jest nam znany materiał zawarty w DVD upowszechnionym przez Seal Alert–SA, zatytułowany „Turystyczny Przewodnik do Świata Fok Południowoafrykańskich” (ang. "Tourist Guide to World of Cape Fur Seals"). Zwracamy się do wszystkich rządów, by zaprzestały wszelkiego komercyjnego polowania na Foki Południowoafrykańskie w postaci wybijania, strzelania, topienia, łapania w sieci, selektywnego uboju, polowania dla sportu czy eksportu żywych zwierząt. Żądamy zaprzestania wszelkich form okrucieństwa wobec tego gatunku . Zwracamy się o wstrzymanie przesiedlania, płoszenia, wyganiania z naturalnych siedlisk, ograniczania fokom dostępu do przybrzeżnych wysp, a także o ułatwienie ponownego zasiedlenia wymarłych dawnych siedlisk rozrodczych na wyspach, drogą naturalnej migracji lub przez fizyczne ponowne wprowadzenie fok na wyspy Robben, Dassen, Vondeling, Dyer, Possession, Mercury i wszystkie wyspy znane jako Wyspy Focze (Seal Islands).

Do wszystkich pozostałych rządów i parlamentów zwracamy się o to, by idąc za przykładem Stanów Zjednoczonych i Unii Europejskiej, wprowadziły legislację zakazującą importu wszystkich produktów pochodzących z Fok Południowoafrykańskich.

Również zwracamy się do Komitetu Światowego Dziedzictwa UNESCO, by wycofał status Światowego Dziedzictwa przyznany Wyspie Robben, dopóty dopóki Foki Południowoafrykańskie nie powrócą na tę największą przybrzeżną wyspę południowej Afryki, na której dawne kolonie fok wymarły, a z powodu fok nazwaną tak przez pierwszych Holenderskich odkrywców ( „Robben Island” znaczy „Wyspa Fok”).

Nie spełnienie tych postulatów pociągnie za sobą bojkot Waszego kraju jako celu podróży turystycznych oraz wszelkich produktów eksportowanych przez Wasz kraj.

Podpisując petycję zwracamy się do rządów Południowej Afryki , Namibii i Angoli, by wszczęły dialog z Francois Hugo z Seal Alert–SA celem wzmocnienia ochrony Fok Południowoafrykańskich, teraz i w przyszłości .

W imieniu Fok

Francois Hugo Seal Alert-SA

az.oc.maw|noilaesas#az.oc.maw|noilaesas

Po kliknięciu SIGN przejdziesz na stronę formularza:

Przeczytałem PETYCJĘ ONLINE TURYSTÓW BY CHRONIĆ I RATOWAĆ FOKI POŁUDNIOWOAFRYKAŃSKIE skierowaną do ŚWIATA i niniejszym podpisuję petycję :

Sygnatariuszami petycji są : TURYŚCI
Nazwisko: (wymagane)
Adres Email : (wymagany)
Komentaż: (wymagany)
Kraj:
Zawód:
Wiek:

Uwaga: Wszelkie informacje , które dostarczysz w tym formularzu , będą udostępnione publicznie na stronie podpisów pod petycją , za wyjątkiem twojego adresu e-mail , którego prywatność określą ustalenia poniżej :

Opcje Prywatności Adresu Email: (wybierz jedną)
Prywatny
Dostępny Autorowi Petycji
Publicznie Dostępny
Wyjaśnienie Opcji Prywatności Adresu Email:
- "Prywatny" oznacza, że twój adres e-mail będzie przechowywany w sposób zabezpieczający jego prywatność , wyłącznie w celu uwierzytelnienia podpisu.
- "Dostępny Autorowi Petycji" oznacza, że twój adres e-mail nie będzie dostępny publicznie, ale będzie dostępny dla autora petycji oraz że będzie przechowywany w sposób zabezpieczony, celem uwierzytelnienia podpisu.
- "Publiczny" oznacza, że każda osoba oglądająca podpisy pod petycją może uzyskać twój adres e-mail i wysłać ci wiadomość .

O ile nie zaznaczono inaczej, treść tej strony objęta jest licencją Creative Commons Attribution-Share Alike 2.5 License.