OCEANY PEŁNE KRWI

Wielorybnicwo

Wprowadzenie

hs1403322_1.jpg

Komercyjne połowy wielorybów i handel tymi zwierzętami są objęte zakazem od ponad dwudziestu lat. Pomimo tego Japonia, Norwegia i Islandia co roku zabijają ponad dwa tysiące wielorybów, a co gorsze z roku na rok rządy tych krajów podwyższają sobie limity na odławiane wieloryby.
Sprawami wielorybnictwa na świecie zajmuje się IWC - Międzynarodowa Komisja Wielorybnictwa. IWC powstało by kontrolować bestialskie połowy, które jeśli trwałyby dalej doprowadziłyby do całkowitej zagłady wieloryby. W 1986 IWC wprowadziło moratorium na polowania.
Członkowstwo w IWC jest otwarte - każde państwo może należeć do IWC, a tym samym wpływać na regulacje połowów wielorybów. Państwa biorące udział w corocznych spotkaniach tej komisji podejmują decyzje co do polowań na wieloryby. Większość opowiada się za utrzymaniem moratorium i jest całkowicie przeciwna polowaniom na wieloryby.
Do IWC obecnie należą następujące państwa:
Antigua & Barbuda Argentina Australia Austria
Belgium Belize Benin Brazil
Cambodia Cameroon Chile China
Costa Rica Côte d'Ivoire Croatia Cyprus
Czech Republic Denmark Dominica Finland
France Gabon The Gambia Germany
Grenada Guatemala Guinea Rep of Hungary
Iceland India Ireland Israel
Italy Japan Kenya Kiribati
Korea, Rep of Luxembourg Mali Marshall Islands, Rep of
Mauritania Mexico Monaco Mongolia
Morocco Nauru The Netherlands New Zealand
Nicaragua Norway Oman Palau
Panama Peru Portugal Polska Russian Federation
San Marino St. Kitts & Nevis St. Lucia St. Vincent & The Grenadines
Senegal Slovak Republic Slovenia Solomon Islands
South Africa Spain Suriname Sweden
Switzerland Togo Tuvalu UK USA

Wiele z państw należących do IWC opowiedziało się przeciw wielorybnictwu. Jednak Japonia, Norwegia i Islandia nie przestrzegają moratorium. Japonia i Islandia wykorzystują lukę prawną w moratorium urządzając połowy pod pretekstem badań naukowych, a Norwegia uważa, że ma prawo do polowań ponieważ nie zgadza się z założeniami moratorium.

dwa-p-etwale-kar-owate-zabite.jpg

Japonia w czasie obowiązującego zakazu odłowiła 7656 wielorybów "w celach naukowych", zwiększając z roku na rok liczbę zabitych zwierząt. Sezon wielorybniczy 2005/2006 zakończono liczbą 1243 wielorybów (dużo wyższą niż w poprzednich latach), przy czym po raz pierwszy Japończycy zabili finwale, które są gatunkiem zagrożonym wyginięciem.
Na każdym spotkaniu IWC Japonia prowadzi batalię o zniesienie moratorium. Stosuje też groźby - jeżeli IWC zakaże jej polowań "w celach naukowych" to rząd Japoński wystąpi z IWC. Gdyby tak się stało IWC straciłoby możliwość kontrolowania polowań prowadzonych przez Japonię, a ta mogłaby zabijać wieloryby bez różnicy na status gatunku i w ilości jakiej by chciała.

Rząd Norwegii urządza polowania gdyż zwyczjnie nie zgadza się z moratorium, argumentując, że skoro nie uwzględniono w nim ich obiekcji to po prostu ich nie obowiązuje.
Norwegia złamała moratorium w 1993 roku, do 2006 odłowiła 6334 wieloryby.

Islandia złamała moratorium w 2003 i polowała na wieloryby wbrew zakazowi, a w 2006 wprowadziła swój "program naukowy", który pozwala na zabijanie wielorybów.

Liczby zabitych wielorybów w latach 1987 - 2006 (w czasie obowiązywania zakazu) przedstawiają wykresy na stronie: http://againess.wikidot.com/oceans-run-red

Niezależnie od tego jak wiele, jaki kraj zabija wielorybów, każda śmierć tych wielkich zwierząt jest straszną męczarnią.
Najczęściej jeden strzał z harpuna nie wystarcza by pozbawić życia wieloryba. Zranione zwierzęta często przywiązywane są za ogon do statku i ciągnięte do zatoki. Jedne w drodze, inne dopiero w zatoce po prostu toną….


reddragon.gif

WHALES REVENGE - Protest skierowany do IWC

Pod protestem jest już ponad milion podpisów!! Dołącz swój!!
Podpisz się pod protestem WHALES REVENGE


reddragon.gif

PETYCJA DO PREMIERA JAPONII - Zakończcie polowania na delfiny i wieloryby -

PODPISZ PETYCJĘ

ponad 1.270.000 podpisów


finwal.jpg

Aktualności:

22.06.2010 Rząd polski znów zapomniał o obowiązkach?

Wielkie oburzenie wywołała nieobecnośc polskiej delegacji na spotkaniu IWC w Marocco. Polska nie pierwszy raz zignorowała sprawę międzynarodowego konfliktu w sprawie wielorybictwa - nie dośc, że przystapiła do IWC w roku ubiegłym jako jedno z ostatnich państw Unii Europejskiej, to rozpoczęła swoją działalnośc od… nieobecności na spotkaniu IWC na Maderze w czerwcu 2009.
Honor Polski uratował wówczas dr Andrzej Kepel (obecny na spotkaniu jako przedstawiciel organizacji pozarządowych), który przyjął obowiązki delegata rządu Polskiego.
"19 czerwca Minister Środowiska pod wpływem apeli wyznaczył jako oficjalnego przedstawiciela Polski na IWC - dr Andrzeja Kepela, który od kilku dni jest już na Maderze i na zaproszenie międzynarodowych organizacji pozarządowych uczestniczył w spotkaniach grup roboczych i podkomitetetów Komitetu Naukowego. Choć więc nikt z Ministerstwa nie będzie obecny na Spotkaniu, Polska będzie oficjalnie reprezentowana, z pełnym prawem głosu."

Nieobecnośc polskiej delegacji pozostaje w sferze domysłów, gdyż jak pisze dr Andrzej Kepel "Polska uczestniczyła aktywnie w przygotowaniach Unii Europejskiej do tego spotkania".

Rozpoczynamy dziś międzynarodową akcję mailową skierowana do rządu polskiego. Rządamy wyjaśnienia dlaczego polski rząd ignoruje tak ważne spotkania i jak zamierza wywiazac się z obowiazku koordynowania prac Parlamentu UE, skoro nie potrafi wywiązac się z uczestnictwa w obradach IWC?

Domagamy się od rządu Polskiego opowiedzenia się przeciw komercyjnym połowom wielorybów i uczestnictwa w spotkaniach IWC.

Wyślij mail do Polskiego rządu!!
lp.vog.som|ydoryzrP.ynorhcO.tnematrapeD#lp.vog.som|ydoryzrP.ynorhcO.tnematrapeD
lp.vog.som|artsiniM.ynzcytiloP.tenibaG#lp.vog.som|artsiniM.ynzcytiloP.tenibaG
lp.vog.som|artsiniM.oruiB#lp.vog.som|artsiniM.oruiB
lp.vog.som|ywosarp.kinzcezr#lp.vog.som|ywosarp.kinzcezr

21.06.2010 O wielorybnictwie – za zamkniętymi drzwiami

dr Andrzej Kepel
Relacja z spotkania IWC w Marocco
http://www.salamandra.org.pl/component/content/article/41-ogolne/386-o-wielorybnictwie-za-zamknitymi-drzwiami.html?directory=1

10.03.2010 Grenlandia chce zabijać humbaki

Na spotkaniu roboczym w St.Petersburg, USA, które odbyło się na początku marca Dania wystąpiła z żądaniem uzyskania pozwolenia na połowów humbaków dla Grenlandii. Ani propozycja Danii, ani propozycja uchylenia moratorium nie zostały poddane głosowaniu ponieważ na spotkaniu nie stawiła się wystarczająca ilośc członków IWC.
Głosowanie odbędzie się prawdopodobnie na corocznym spotkaniu IWC w czerwcu (62, coroczne spotkanie odbędzie się w Marocco).

Wiele krajów jest przeciwnych propozycji przedstawionej przez Danię, ale Dania ma też zwolenników min. USA i Szwecję.

01.03.2010 Japonia rządzi w IWC?

22 lutego, grupa robocza IWC, obradująca w Cambridge, UK przedstawiła propozycję uchylenia zakazu komercyjnych polowań na wieloryby - moratorium, które obowiązuje od 1986 roku !!!
Uchylenie zakazu ma dotyczyć tylko (!!!) państw, które cały czas zabijają wieloryby, wykorzystując pozwolenie na tzw. "badania naukowe". Mowa tu o Japonii, Norwegii, Islandii i Wyspach Faroe, które razem zabijają około 1500 wielorybów rocznie.
Według WDCS (Whale and Dolphin Conservation Society) ponieważ w tej propozycji nie ma mowy o zmianie artykułu pozwalajacego na zabijanie wielorybów dla celów naukowych, w efekcie te kraje będą mogly zabijać wieloryby i dla celów komercyjnych i dla celów naukowych. Ponadto połowy będą mogły odbywac aię na terenie rezerwatu Southern Ocean Whale Sanctuary utworzonego przez samo IWC!
Co więcej IWC nie może pozwolic na komercyjne połowy wybranym krajom gdyż zabrania tego międzynarodowa konwencja regulująca wielorybnictwo (International Convention for the Regulation of Whaling) więc nie może w komunikacie zapewniac, że uchylenie moratorium będzie dotyczyc tylko wymienionych państw.

Japonia obecnie wykorzystuje 6 statków wielorybniczych, które rocznie odławiają 900 minkie whales, które nie są gatunkiem zagrożonym i 50 zagrożonych wymarciem finwali.
W roku 2009 Japończykom nie udało się zrealizować swojego planu: 935 minkie i 50 finwali. Odłowiono 679 minkie whales i tylko jednego finwala gdyż większość czasu załogi wielorybników spędziły na potyczkach z obrońcami wielorybów z Sea Shepperd Conservation Society.

Uchylenie tego zakazu oznacza porażkę wszystkich, którzy najpierw walczyli o zakaz komercyjnych połowów, a od wielu lat walczą o zakaz połowów dla tzw. celów badawczych.
"Ta propozycja nagradza Japonię za lata lekceważenia postanowień IWC i terytorium the Southern Ocean Whale Sanctuary" (Japonia wiele razy zrywała rozmowy z IWC, szantażowała porzuceniem członkowstwa i prowadzi polowania na terenie rezerwatu wielorybów Southern Ocean Whale Sanctuary) powiedział John Frizell, dyrektor Greenpeace Whales Campaign.
Według WWF-International "Ta propozycja to niebezpieczny precedens, ktory musi zostać odrzucony przez międzynarodową społeczność" gdyż mogłaby doprowadzić do "legalizacji Japońskich polowań na terenie rezerwatu Southern Ocean Whale Sanctuary". (WWF jest znane z lajtowego podejścia do zabijania dzikich zwierząt).

reddragon.gif

(newsy w jez. ang - gdyby ktoś był chętny do pomocy w tłumaczeniu prosze o kontakt)

Archiwum wiadomości 2009:

16.06.2009 Polska poprzez zaniechanie popiera wielorybnictwo

Na portugalskiej wyspie Madera dziś rozpoczęły się spotkania grup roboczych i komitetu naukowego Międzynarodowej Komisji Wielorybniczej (IWC). 22 czerwca rozpocznie się oficjalne Spotkanie Stron, które rozstrzygać będzie o dalszych losach IWC i ochronie wielorybów. Polska jest od kwietnia tego roku członkiem tej Komisji. Niestety – wszystko wskazuje na to, że nasze członkostwo zaczniemy od… wagarów.

info: http://www.salamandra.org.pl/component/content/article/34-cites/285-wieloryby-a-sprawa-polska?directory=152

27.05.2009 Islandia rozpoczęła sezon wielorybniczy

Ignorując opinię publiczną Islandia rozpoczęła kolejny sezon wielorybniczy, którego ofiarami może paśc 150 finwali i 100 płetwali karłowatych. Islandia może odłowic taką liczbę wielorybów dzięki sprytnemu zabiegowi ustalenia dopuszczalnej kwoty na 5 lat nie na rok (w poprzednich latach kwotę roczną ustalano na 9 finwali i 40 płetwali karłowatych).
Nowy rząd Islandii, jakiś czas temu obiecywał rewizję swoich planów łowieckich jednak jak narazie nie zrobił nic. Rząd Islandzki przyjął za swoją taktykę rzucac obietnice rewizji, a nawet zakończenia polowań w odpowiedzi na zarzuty.
Według jednej z firm wielorybniczych, mięso z wielorybów w 50-60% zostanie sprzedane w Islandii, reszta zostanie eksportowana do Japonii (firmy wielorybnicze znalazły kupców na mięso z wielorybów i obiecując 300 nowych miejsc pracy nakłoniła rząd do ustalenia pięcioletniej kwoty).

21.04.2009 Polska w obronie wielorybów

Polska oficjalnie stała się członkiem IWC
miejmy nadzieję, że Polska podejmie rolę obrońcy wielorybów i opowie się po stronie antywielorybniczej koalicji

Archiwum wiadomości: 2008

08.02.2008 Matka z małym płetwalem zabite w celach "naukowych"

2 lutego z australijskiego statku obserwującego japoński badawczy statek wielorybniczy sfilmowano połów matki płetwala wraz z towarzyszącym jej młodym. Jest to kolejny dowód okrucieństwa japońskich wielorybników, który zostanie wykorzystany przeciw tzw. połowom w celach naukowych, które trwają od miesiąca w sanktuarium na Oceanie Południowym.
Wycieńczone i zdezorientowane pościgiem wieloryby są zabijane harpunami z przymocowanymi ładunkami wybuchowymi (!!!), wciągane na statek "badawczy", a później cięte na kawałki już na dużym statku wielorybniczym.
W najbliższych dniach rząd australijski przekaże petycję podpisana przez blisko 100 tysięcy australijczyków do rządu japońskiego o zaprzestanie połowów w celach naukowych na Oceanie Południowym.

Osobiście nie wierzę w pozytywną reakcję japończyków na tą petycję, biorąc pod uwagę propagandę głoszoną przez japoński rząd, że australijski protest przeciw połowom wielorybów to akt rasizmu wymierzony przeciw kulturze i tradycji japońskiej.
Dopóki Komisja Wielorybnicza nie wprowadzi całkowitego zakazu połowu wielorybów - bez wyjątków (czytaj o rzezi wielorybów na wyspach Faroa) Japonia nie zrezygnuje z tego procederu.

Pod tym linkiem znajduje się video:
http://www.news.com.au/adelaidenow/story/0,22606,23172726-5006301,00.html

21.12.08 Japonia zaczyna kolejny sezon wielorybniczy.

Japonia rozpoczyna kolejny sezon wielorybniczy z zamiarem zabicia 935 płetwali i 50 finwali z gatunku sklasyfikowanego przez IUCN jako zagrożony. Trzymiesięczne polowania odbędą się na wodach sanktuarium wielorybów wokół Antarktyki.
Pod naciskiem opinii publicznej Japonia zrezygnowała z połowu 50 humbaków jednak nie jest to wielkie pocieszenie biorąc pod uwagę fakt, że tysiąc wielorybów zostanie bestialsko zamordowanych a my możemy się tylko temu przyglądać. Ironii dodaje fakt, że cały świat wie w jakim celu japończycy zabijają wieloryby i bezradnie rozkłada ręce z braku dowodów, że te połowy rzeczywiście nic wspólnego z nauką nie mają.

Archiwum wiadomości: 2007

30.03.2007 Norwegia rozpoczyna sezon wielorybniczy

W czasie gdy Japonia zakończyła pierwszą fazę sezonu wielorybniczego (na południowych wodach oceanu odłowiono 508 wielorybów) i przygotowuje się do wyprawy na północną część Pacyfiku, Norwegia rozpoczęła pięciomiesięczny sezon polowań na północnym Atlantyku.
Zupełnie niezrozumiałe jest postępowanie rządu norweskiego, który z roku na rok podwyższa limity na zabijane wieloryby mimo iż zapotrzebowanie na mięso z wielorybów ciągle spada. W roku ubiegłym norweskie statki wielorybnicze odłowiły mniej zwierząt niż zakładano, a i tak firmy zajmujące się sprzedażą mięsa z wielorybów nie były w stanie sprzedać całego zapasu.
Przy takim postępowaniu nierzadkie będą obrazki takie jak ten powyżej - wyrzucone na smietnisko mięso z wielorybów - tu akurat w Islandii.

11.04.2007 Nikaragua przeciw wielorybnictwu

Dobra wiadomość zwłaszcza, że zbliża się termin kolejnego zebrania Komisji Wielorybniczej - IWC. Rząd Nikaragui poparł moratorium na komercyjne i naukowe odławianie wielorybów. Z takim stanowiskiem wystąpi na zebraniu IWC pod koniec maja.
Tym samym Nikaragua dołączyła do państw sprzeciwiających się wielorybnictwu. Do końca maja czasu coraz mniej - czy wystarczy go dla polskiego rządu? To również zależy od nas - podpiszcie petycję do premiera, napiszcie indywidualne maile na adres kancelarii:
Kancelaria Prezesa Rady Ministrów
00-583 Warszawa, Al. Ujazdowskie 1/3
tel. (022) 694-60-00
fax (022) 625-26-37
lp.vog.mrpk|ofniric#lp.vog.mrpk|ofniric

05.05.2007 Cypr dołączył do państw popierających moratorium IWC

Cypr wstąpił do IWC, na krótko przed terminem spotkania członków IWC na Alasce, ale w terminie dającym mu możliwość głosowania - za utrzymaniem moratorium.
Cypr dołączył do grupy państw, które w odpowiedzi na apel brytyjskich dyplomatów, wstąpiły do IWC by na tegorocznym spotkaniu wesprzeć swoim głosem walkę z Japonią o utrzymanie zakazu na połowy wielorybów.
Grecja i Cypr opowiedziały się przeciw połowom i wstąpiły do IWC, po akcji jaką przygotował rząd brytyjski. Wielka Brytania wystosowała list z prośbą o włączenie się w walkę o utrzymanie moratorium do rządów 57, w tym wszystkich państw Uni Europejskiej (bardzo jestem ciekawa jaka była odpowiedź Polskiego rządu na ten list, wszakże dyplomacja nie pozwala na pozostawienie takiego listu bez odpowiedzi). List podpisali Tony Blair i Sir David Attenborough.
Jest możliwe, że inne państwa wstąpią do IWC na prośbę Wielkiej Brytanii, jednak nie przed spotkaniem na Alasce.
Przyłączenie się Grecji, Chorwacji, Słoweni, Peru, Kostaryki i Cypru daje przewagę 6 głosów obrońcom moratorium i powinno wystarczyć na przegłosowanie propozycji Japonii o uchylenie moratorium.
W roku ubiegłym udało się to dzięki przewadze tylko jednego głosu, dlatego uzasadnione były obawy co do wyniku głosowania w tym roku.

30 maja 2007 Japońska firma rezygnuje z handlu mięsem wielorybów.

Czwarta co do wielkości w Japoni, firma zajmująca się sprzedażą mięsa z wielorybów Kyokuyo, ogłosiła, że kończy z tym procederem. Jest to odpowiedź na kampanię Humane Society International, Environmental Investigation Agency (EIA) i International Fund for Animal Welfare (IFAW).
Kampanię, która odniosła ten sukces dzięki mailom i petycjom !!!
Kyokuyo jest dostawcą sushi na rynek amerykański, a więc decyzja wydaje się mieć na celu głównie zadowolenie amerykańskich klientów, jednakże niesie konsekwencje dla wielorybnictwa w Japoni.
Poza tym nie bez znaczenia jest fakt, że Kyokuyo ogłosiło swoją decyzję w czasie spotkania IWC na Alasce - gdzie Japonia walczy o podwyższenie limitów na połowy wielorybów !!

28 - 31 maja 2007: 59 spotkanie IWC w Anchorage na Alasce

(wkrótce)

Polowania na delfiny

26.02.2007 Japonia: delfiny giną za przyzwoleniem rządu

Mimo protestów międzynarodowych organizacji ochrony środowiska japońscy rybacy, korzystając z przyzwolenia rządu, nadal polują na delfiny.
Jak podaje Hideki Moronuki, rzecznik japońskiego ministerstwa rolnictwa, leśnictwa i rybołówstwa corocznie odławia się przeciętnie 16-17 tys. tych zwierząt. Ekolodzy mówią o ponad 20 tysiącach zabijanych rocznie ssaków.

Tylko w ostatnich kilku dniach w rybackim mieście Taiji,

untitled.bmp

700 km na południe od Tokio, zapędzono do lagun około 150 delfinów, większość z nich zabito, niektóre - te bez ran - wybrano do sprzedaży do delfinariów na całym świecie. Rybacy z Taiji tłumaczą masowe zabijanie delfinów m.in. regionalną tradycją. Amerykański ekolog Richard O'Barry oskarża, wart miliardy dolarów, przemysł przetwórczy o wspieranie rybaków i ich okrutnych działań. Sam O'Barry tresował w latach 60. delfiny do serialu "Flipper"; od roku 1970 walczy o ochronę ssaków wodnych. (onet.pl)

Okrutne połowy delfinów w Japonii

Podczas bestialskich polowań, zwierzęta najpierw są ogłupiane przez głośne uderzenia i zaganiane na płyciznę, później, spanikowane delfiny są wyciągane przez poławiaczy na brzeg. Część z nich jest zabijana od razu, część trafia do Azjatyckich delfinariów. Każdego roku wyławianych jest w ten sposób około 20 tysięcy zwierząt z kilku gatunków delfinów w tym gatunków zagrożonych wymarciem.
Ten okrutny proceder jest kontrolowany przez rząd Japonii. Zabite delfiny trafiają jako mięso na stoły japończyków i w puszki jako karma dla psów, ale największy zarobek jest na delfinach z rzadkich gatunków sprzedawanych do delfinariów.
Wiele badań naukowych powierdza, że taki sposób traktowania tych inteligentnych i wrażliwych istot, powoduje ogromny ból i cierpienie. Połowy delfinów zostały potępione na całym świecie zarówno przez naukowców jak i organizacje zajmujące się ochroną zwierząt, ale nawet powtarzane wielokrotnie prośby zakończenia tego procederu przez Międzynarodową Komisję Wielorybnictwa (IWC - the International Whaling Commission) zostały zignorowane przez rząd japoński.
Również Światowy Związek Ogrodów Zoologicznych i Akwariów (WAZA - The World Association of Zoos and Aquariums), reprezentujący ponad 1200 ogrodów zoologicznych i akwariów na całym świecie, potępiły te polowania. Związek przestrzega zasad by nie pozyskiwać zwierząt pochodzących od kłusowników. Ponieważ żadne prośby do tej pory nie wywarły na rządzie japońskim żadnego wrażenia oceanologowie i członkowie WAZA napisali petycję do rządu japońskiego o zaprzestanie okrutnych połowów delfinów. Oczywiście potrzebny jest także Twój podpis - Twój głos w tej sprawie.


itchyliz.gif

Linki:

o IWC czytaj: http://www.greenpeace.org/poland/wieloryby/iwc
strona IWC: http://www.iwcoffice.org/
o wielorybach i delfinach czytaj: Walenie (Cetacea)

O ile nie zaznaczono inaczej, treść tej strony objęta jest licencją Creative Commons Attribution-Share Alike 2.5 License.